Ik werk onder meer aan een project over levensdriften. Driften bepalen ons leven in belangrijke mate, dag in dag uit, zoals de eetdrift, de slaapdrift, de drift tot zelfbehoud en de vechtdrift. Inspiratiebron is het boek ‘De twaalf driften’ van F.H. Julius. 

 

     


De kunst van het samenwerken

Om een gezamenlijk kunstproject op de grond te krijgen, is natuurlijk samenwerking nodig, een kunst apart. Ik kies de kunstenaars uit op hun vakmanschap, authenticiteit en eigenzinnigheid. En de wil om samen te werken: elkaars werk waarnemen, experimenteren, improviseren, uitproberen, spelen met verbeeldingskracht.

Essentieel hierbij is om met elkaar in gesprek te komen en elkaar te ontmoeten.

Open en nieuwsgierig zijn voor het gezichtspunt van de ander; elkaar vrijlaten, stimuleren en inspireren; elkaar bevragen, spiegelen en confronteren: Dan worden er verrassende vondsten gedaan en ontstaan er nieuwe vormen tussen kunsten en kunstenaars.

Een kunstwerk ontstaat dat in haar verschijningsvorm niet van tevoren kon worden bedacht. En dat is nu juist de bedoeling!

Enkele mensen met wie ik op een dergelijke wijze samenwerkte zijn:

Vladimir Mendelssohn, altviolist en componist /Cora Bos-Kroese, danseres en choreografe / Ilja Leonard Pfeijffer, dichter en schrijver / Menno Wigman, dichter (overleden in 2018) / Nico de Rooij, lichtontwerper / Bas Vervoort, decorontwerper

Er is geen regisseur, iedereen is mede-verantwoordelijk voor het resultaat.

Wel is er de initiatiefnemer die het concept bewaakt en iemand die het geheel waarneemt en overziet.

Financiering

Subsidies en donaties maken de kunstprojecten financieel mogelijk. Om voor elkaar te krijgen dat het benodigde geld binnenkomt, verzet ik heel veel werk en oefen ik veel geduld. We kunnen pas aan de slag als de financiering rond is. 
De stichting spreekkunst helpt hierbij. Giften zijn altijd welkom.

Een werk is af wanneer een kunstenaar zijn intenties realiseert.  Rembrandt